1. ľudová akadémia v Kežmarku
Podporili sme v 2004

Prvým projektom nadácie v oblasti vzdelávania je projekt zriadenia 1. ľudovej akadémie v Kežmarku. Základným cieľom otvorenia ľudovej akadémie je zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva daného regiónu ako i jeho následné zaradenie do pracovného procesu, a tiež i do oblasti celoživotného vzdelávania tak, aby každý občan určenej cieľovej skupiny mal kedykoľvek alebo aj opakovane prístup ku kvalitnému a ďalšiemu vzdelávaniu, ktoré ho pripraví nielen na výkon povolania, ale aj na zodpovedný občiansky život. Základom celej myšlienky je vzdelávanie najmä sociálne a a zdravotne handicapovaných občanov s vysokou mierou tolerancie názorového, etnického, kultúrneho a sociálneho vedomia a prejavu, t.j. bez akejkoľvek diskriminácie vo vzdelávaní pri dôslednom dodržiavaní všeobecných ľudských práv a slobôd. 

Rozhodli sme sa pre Kežmarok, pretože je tu vysoká miera nezamestnanosti a vzdelanie je ťažko dostupné hlavne tým skupinám občanov, z ktorých sme si vybrali. Ide o 15 zdravotne postihnutých občanov, ktorým poskytneme polročný kurz v oblasti účtovníctva, počítačových a jazykových zručností, aby sa mohli zamestnať v nejakej firme, prípadne v rámci teleworku pracovať z domu, uviedla pre novinárov Silvia Gašparovičová. 

Ľudová akadémia je umiestnená v priestoroch PTK Echo a tam bude otvorené aj prvé informačné centrum, kde absolventi budú dávať inštrukcie ďalším zdravotne postihnutým spoluobčanom, ktorí sa rozhodli vydať touto cestou.