170. výročie starostlivosti o sluchovo postihnutých na Slovensku
Tlačové správy 2006

Pani Silvia Gašparovičová sa v stredu 25. októbra 2006 zúčastnila oslavy 170. výročia organizovanej starostlivosti o sluchovo postihnutých na Slovensku spojenej s odovzdaním čestného názvu špeciálnej bratislavskej škole pre sluchovo postihnutých - "Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Gejzu Slaninku". Zároveň sa zúčastnila odborného seminára "Komplexná starostlivosť o sluchovo postihnutých - súčasnosť a budúcnosť". 

"Veľmi rada som prijala záštitu nad týmto podujatím, pretože obdivuhodné 170. výročie svedčí o tom, že starostlivosť o sluchovo postihnutých má u nás naozaj dlhodobú tradíciu, ktorú si treba vážiť a ktorá nás motivuje k tomu, aby sme sa stále viac usilovali týmto ľuďom zabezpečiť podmienky pre pohodlný život, vrátane kvalitného vzdelania a uplatnenia sa v profesionálnom živote. Moje doterajšie skúsenosti mi hovoria, že handicapovaní ľudia majú naozaj silnú vôľu presadiť sa a žiť naplno, vedia si vážiť keď im niekto podá pomocnú ruku," povedala prvá dáma v príhovore. 

Pani Gašparovičová zablahoželala Základnej škole internátnej pre sluchovo postihnutých Gejzu Slaninku v Bratislave k získaniu čestného názvu a študentom popriala do budúcnosti veľa úspechov v štúdiu i uplatnení sa v praxi.