18 ton jabĺk pre Základné školy na Slovensku
Podporili sme v 2008

Štedrý darca z východného Slovenska sa rozhodol venovať Slovenskej nadácii Silvie Gašparovičovej nezvyčajný dar v podobe 18 ton krásnych jabĺčok na jej projekt "Zdravý životný štýl - ovocie a zelenina do škôl". Prostredníctvom neho sa nadácia snaží propagovať výživné stravovanie, ktorého základom je zvyšovanie konzumácie ovocia a zeleniny. Pani Gašparovičová sa originálnemu darčeku mimoriadne potešila. Obrovský náklad jabĺk sa rozhodla venovať žiakom Základných škôl po celom Slovensku. 

Prvá zásielka ovocia - 1,5 tony - od slovenského pestovateľa Mikuláša Varehu z Malej Tŕne dorazila do Bratislavy práve v predvečer rozdávania Mikulášskych darčekov dňa 5. decembra 2008. Pani Silvia Gašparovičová vyžrebovala 6 základných škôl v Bratislave, ktorým 1,5 tony výživného ovocia rozdelila:

  1. Základná škola Vazovova, Vazovova 4, Bratislava - 300 kg 
  2. Základná škola Hlboká cesta, Hlboká cesta 4, Bratislava - 240 kg 
  3. Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava - 150 kg 
  4. Cirkevná základná škola svätej rodiny, Gercenova 10, Bratislava - 390 kg 
  5. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Gejzu Slaninku - internátna, Hrdličkova 17, Bratislava - 255 kg 
  6. Základná škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich, Svrčia 6, Bratislava - 255 kg

Pani Silvia Gašparovičová spolu s pánom Mikulášom Varehom jabĺčka deťom na jednej škole aj osobne odovzdala. Z jej návštevy sa mohli tešiť 5. decembra 2008 deti zo Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov v Bratislave - Petržalke. 
Je všeobecne známe, že jablká sú veľkým zdrojom vitamínom, zásobujú naše telo energiou a obsahujú mnoho živín, vhodných pre pokožku. Jedno jablko denne evidentne zvyšuje aj našu celkovú pohodu. Patrí k ovociu, ktoré nás dokáže udržiavať mladých. Je doslova symbolom večnej sviežosti a dlhovekosti. 

V poslednom čase celý svet, ale aj Slovensko zápasí zo zvyšujúcimi sa počtom ochorení spôsobených nesprávnym stravovaním. Obezitou trpí čoraz viac detí a mladých ľudí. Nadácia pani Silvie Gašparovičovej preto vo svojich projektoch venuje pozornosť zdravému životnému štýlu a podpore myšlienky namiesto sladkosti uprednostniť chutné a osviežujúce ovocie. V prípade tohtoročnej zásielky to bude ponuka vymeniť sladkú čokoládu za výživné jabĺčko. Projekty Silvie Gašparovičovej venované zdraviu už oslovili viacerých sponzorov, naposledy mohla prvá dáma takto rozdávať školám minerálne vody.