Podporili sme v roku 2007

Sladké Vianoce pre deti na Slovensku i vo Vojvodine

Aj tento rok pani Silvia Gašparovičová rozžiarila smutné detské očká sladkými darčekmi. Vyše tridsať detí, ktoré pre svoj zlý zdravotný stav museli stráviť najkrajšie sviatky v roku na nemocničnom lôžku na Detskej klinike vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave - Petržalke, pod vianočným stromčekom dňa 24. decembra 2007 potešili sladké balíčky od prvej dámy Slovenskej republiky. >


Ďalší dar pre nemocnicu na Kramároch v Bratislave

Dňa 13. decembra 2007 sa pani Silvia Gašparovičová zúčastnila na slávnostnom pracovnom stretnutí pri príležitosti 40. výročia založenia Nemocnice akademika Ladislava Dérera v Bratislave, ako aj na oslave 110. nedožitého výročia narodenia akademika Ladislava Dérera. >


Silvia Gašparovičová pomohla ďalšej škole

Špeciálna základná škola na Beethovenovej ulici v Trnave zažila 7. novembra 2007 významnú návštevu - pani Silvia Gašparovičová spolu s prednostkou Krajského školského úradu v Trnave rozviazaním stužky slávnostne otvorila novovybudované priestory nadstavby tejto špeciálnej školy. > 


Slnečné a radostné ticho

Dňa 25. októbra 2007 sa pani Silvia Gašparovičová zúčastnila spoločenského stretnutia pri príležitosti prezentácie projektu Slnečné a radostné ticho, ktoré organizovalo Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež - Koceľova spolu so Športovým klubom Nepočujúci Koceľova. > 


Pani Silvia Gašparovičová odovzdala dar - špeciálne stolíky pre slabozrakých a nevidiacich

V stredu 13. júna 2007 pani Silvia Gašparovičová slávnostne odovzdala Základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej ulici v Bratislave do užívania jednu triedu vybavenú špeciálnymi stolíkmi pre slabozraké a nevidiace deti. > 


Pani Silvia Gašparovičová odovzdala dar, zariadenie Prometheus, I. internej klinike FNsP v Bratislave

Pani Silvia Gašparovičová slávnostne odovzdala dňa 13.3.2007 I. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou L. Dérera v Bratislave do užívania unikátne zariadenie na eliminačnú liečbu pečeňového zlyhania. >