Podporili sme v roku 2008

Návšteva detí na Mokrohájskej

Dňa 18. decembra 2008 pani Silvia Gašparovičová navštívila Domov sociálnych služieb Gaudeamus na Mokrohájskej ulici v Bratislave. >


Návšteva prvej dámy na detskej onkológii v Bratislave

Medzi deti hospitalizované na Klinike Detskej onkológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave zavítala dňa 17. decembra 2008 pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR. > 


Sluchovo postihnuté deti snívali Vianočný sen

Dňa 18. decembra 2008 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnil už druhý ročník benefičného koncertu "Vianočný sen", nad ktorým prevzala záštitu manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová. > 


150 kg jabĺk pre Betlehem Matky Terezy

Dňa 17. decembra 2008 zavítala pani Silvia Gašparovičová do Betlehemu Matky Terezy, ktorý už niekoľko rokov slúži ako útulok pre ľudí bez domova v Bratislave - Petržalke a jeho obyvateľom odovzdala nevšedný dar. > 


Potraviny pre ľudí bez domova

Pani Silvia Gašparovičová v rámci aktivít svojej nadácie "Vzdelanie a zdravie pre všetkých" dňa 8. decembra 2008 odovzdala mliečne výrobky útulku pre ľudí bez strechy nad hlavou - Betlehemu sv. Matky Terezy v Bratislave - Petržalke. > 


18 ton jabĺk pre Základné školy na Slovensku

Štedrý darca z východného Slovenska sa rozhodol venovať Slovenskej nadácii Silvie Gašparovičovej nezvyčajný dar v podobe 18 ton krásnych jabĺčok na jej projekt "Zdravý životný štýl - ovocie a zelenina do škôl". >


Zmodernizovaná učebňa vďaka manželke prezidenta SR pani Silvii Gašparovičovej

Základná škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej ulici v Bratislave má ďalšiu zmodernizovanú učebňu. >


Relaxačno-rehabilitačné pomôcky pre deti zo špeciálnej základnej školy v Humennom

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých v novembri 2008 darovala Špeciálnej základnej škole v Humennom zariadenie a pomôcky do relaxačno-rehabilitačnej miestnosti školy v hodnote viac ako 50 000,- Sk. > 


Nadácia pani Silvie Gašparovičovej darovala nový RTG prístroj

Klinika úrazovej chirurgie SZU na bratislavských Kramároch má aj vďaka Slovenskej nadácii Silvie Gašparovičovej "Vzdelanie a zdravie pre všetkých" nový RTG prístroj (tzv. C-rameno). > 


Slovenská nadácia pani Silvie Gašparovičovej "Vzdelanie a zdravie pre všetkých" uskutočnila školenia pre ženy ohrozené násilím

V rámci dlhodobého projektu "Život bez násilia" nadácia za pomoci partnera Slovenská komisia pre UNESCO vybavila svoje Vzdelávacie centrum v západoslovenskom kraji notebookmi. > 


Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých pomohla školám

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a Zdravie pre všetkých darovala v máji 2008 Špeciálnej základnej škole v Hnúšti špeciálny školský nábytok v hodnote
34 000,- Sk. > Pani Silvia Gašparovičová odovzdala osvedčenia o absolvovaní kurzu

Možnosť uplatniť sa na trhu práce. Aj to je jedným z cieľov Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej "Vzdelanie a zdravie pre všetkých." > 


Nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a Zdravie pre všetkých otvorila školiace centrum vo Svidníku

Jednou z možností ako prekonávať svoj sociálny a zdravotný hendikep je vzdelávanie. Nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a Zdravie pre všetkých sa rozhodla otvoriť v rámci svojho projektu Prvá ľudová akadémia ďalšie školiace stredisko. > 


Manželka prezidenta SR slávnostne otvorila novozrekonštruované priestory špeciálnej školy

Dňa 30. januára 2008 pani Silvia Gašparovičová navštívila Základnú školu internátnu pre sluchovo postihnutých na Hrdličkovej ulici v Bratislave. >