Podporili sme v roku 2009

Nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých darovala počítače

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová slávnostne odovzdala dňa 11. decembra 2009 v Prezidentskom paláci v Bratislave 12 ks počítačov 3 organizáciám. > 


Vianočné klubové stretnutie Top centra podnikateliek v Bratislave

Dňa 7. decembra 2009 sa v Bratislave uskutočnilo už tradičné vianočné klubové stretnutie Top centra podnikateliek, ktoré malo aj charitatívny rozmer. >


Sladkosti a ovocie pre deti nielen na Slovensku

I tento rok na sviatok svätého Mikuláša pani Silvia Gašparovičová rozžiarila detské očká zdravým ovocím. > 


Interaktívna tabuľa pre sluchovo postihnuté deti vďaka nadácii pani Gašparovičovej

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová dňa 8. októbra 2009 slávnostným prestrihnutím pásky odovzdala interaktívnu tabuľu v hodnote takmer 2.000,- Eur Strednej odbornej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici v Bratislave. >


Nadácia SNSG venovala bicykle

Prostredníctvom vecného daru pomohla Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých skvalitniť vyučovací proces na Špeciálnej základnej škole v Turzovke. > 


Interaktívna tabuľa pre špeciálnu školu v Bratislave

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých darovala Strednej odbornej škole pre žiakov zo sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici v Bratislave, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť, interaktívnu tabuľu Interwrite 1085 v hodnote takmer 2.000,- EUR. > 


Pomoc pre hendikepované deti

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých mohla vďaka finančnému príspevku od partnera - spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava pomôcť hendikepovaným deťom na viacerých špeciálnych školách zakúpením vecných darov. >


Svetový deň darcov krvi 2009

14. jún je deň, kedy si pripomíname nielen na Slovensku, ale aj na celom svete Svetový deň darcov krvi. Dobrovoľným darcom krvi tento rok vyjadrila vďaku aj manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová, ktorá nad podujatím prevzala záštitu. >


Vitamíny pre deti a mládež

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová opäť odovzdávala deťom jabĺčka. Dňa 20. mája 2009 zavítala prvá dáma medzi deti Základnej školy s materskou školou v bratislavskom Lamači. > 


Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej zakúpila špeciálny software

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej zakúpila Základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej ulici v Bratislave špeciálny software - CD na výučbu predmetov cez interaktívnu tabuľu v hodnote 1663,- EUR. >


Vzdelávanie mentálne postihnutých občanov

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých realizovala prostredníctvom Prvej ľudovej akadémie, n.o. vzdelávací projekt pod názvom "Vzdelávanie a príprava na prácu v chránenej dielni pre mentálne postihnutých občanov". > 


Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej venovala zvukovú súpravu na ozvučenie spoločenskej miestnosti v Domove seniorov

2009

Domov seniorov Lamač obdržal od nadácie vecný dar v hodnote 988 EUR, konkrétne zvukovú súpravu na ozvučenie spoločenskej miestnosti na skvalitnenie života seniorov. Vecný dar sa podarilo odovzdať pomocou 2%-nej časti z dane PO a FO. 


Nadácia podporila talentovaných mladých umelcov a žiakov umeleckých škôl

2009

Vďaka partnerovi Motor-Car Banská Bystrica a 2%-nej časti z dane PO a FO mohla nadácia podporiť aj mladých talentovaných umelcov. Základnej umeleckej škole na Trnavskej ul. 1 v Pezinku, nadácia darovala vecné dary pre výtvarný, tanečný a hudobný odbor v celkovej hodnote 480 EUR a Občianskemu združeniu Zemp-Kultura na Topolianskej ul. 11 v Michalovciach nadácia darovala finančný príspevok na podporu mladých umelcov vo výške 250 EUR.