Podporili sme v roku 2010

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová darovala detským onkologickým pacientom lineárne striekačkové pumpy

Manželka prezidenta SR dňa 17. 12. 2010 odovzdala Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave tri lineárne striekačkové pumpy. Tie budú slúžiť detským onkologickým pacientom na podávanie infúzii. > 


Vianočný sen 2010

Dňa 15. decembra 2010 deti zo Spojenej školy internátnej pre sluchovo postihnuté deti na Hrdličkovej ulici v Bratislave opäť snívali svoj Vianočný sen - zišli sa na predvianočnej slávnosti, aby svojim blízkym ukázali, čo dokážu. > 


Deti deťom 2010

Dňa 10. decembra 2010 v Moyzesovej sieni v Bratislave sa manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová zúčastnila benefičného koncertu Deti deťom 2010. >


Projekt "Go Fit" už aj v Bratislave

Zvýšiť povedomie o zdravom životnom štýle a motivovať k zdravému stravovaniu a pravidelnej pohybovej aktivite nielen deti, ale aj rodičov a pedagógov. >


Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých darovala dva EKG prístroje

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová, ktorá je zároveň prezidentkou Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých, dňa 15. októbra 2010 slávnostne odovzdala Onkologickému ústavu sv. Alžbety v Bratislave dva EKG prístroje. > 


Výpočtová technika pre sestry

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých dňa 27. septembra 2010 venovala Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek 4 kusy notebookov. > 


Manželka prezidenta SR darovala detským pacientom lineárnu striekačkovú pumpu

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová odovzdala dňa 24. septembra 2010 Klinike detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave lineárnu striekačkovú pumpu. >


Manželka prezidenta SR otvorila Výtvarný salón 2010

Manželka prezidenta SR dňa 10. 9. 2010 slávnostne otvorila v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR v Bratislave už 15-ty ročník Výtvarného salónu 2010. Nad podujatím prevzala záštitu prvá dáma Silvia Gašparovičová a minister kultúry a cestovného ruchu SR Daniel Krajcer. >


Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých darovala počítače

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých darovala dňa 3. septembra 2010 Onkologickému ústavu sv. Alžbety, s.r.o. v Bratislave 6 kusov počítačov. > 


Spoločnosť Slovenské elektrárne a. s., člen skupiny Enel, opäť pomáhala

Spoločnosť Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny Enel, podporili Linku pomoci pre ženy ohrozené domácim násilím. >


Nadácia pomohla občianskemu združeniu PRO LP

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých darovala občianskemu združeniu PRO LP Asociácia liečebných pedagógov kopírovací stroj. > 


Ďalšia pomoc pre hendikepované deti

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých opäť pomohla sluchovo a viacnásobne postihnutým deťom, tentokrát v Partizánskom. >


Prezidentský pár podporil darcov krvi

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi na Slovensku mohli dobrovoľní darcovia zavítať aj do priestorov Kancelárie prezidenta SR. Práve tu bola pre nich dňa 14. júna 2010 pripravená mobilná odberná jednotka od 8.30 do 13.00 hod. >


Manželka prezidenta SR podporila Svetový deň darcov krvi

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi na Slovensku pripravila Národná transfúzna služba a Slovenský Červený kríž dňa 13. júna 2010 oslavy tohto dňa v bratislavskom Auparku. > 


Pomoc deťom v špeciálnych školách

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých opäť pomohla hendikepovaným deťom v špeciálnych školách na Slovensku. >


5. ročník charitatívnej aukcie v Banskej Bystrici

Milovníci krásnych áut, umenia a najmä ľudia s otvoreným srdcom sa dňa 4. 3. 2010 stretli v Banskej Bystrici. V priestoroch spoločnosti Motor Car Banská Bystrica sa uskutočnil už 5-ty ročník charitatívnej aukcie s názvom "Objavte tajomstvo dokonalosti." >


Nadácia opäť pomohla hendikepovaným deťom

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých mohla vďaka finančnému príspevku od partnera JCI-Slovakia opäť pomôcť hendikepovaným deťom na Slovensku. >