Podporili sme v roku 2012

Vianočný sen 2012

Spojená škola internátna pre sluchovo postihnuté deti na Hrdličkovej ulici v Bratislave aj v roku 2012 pripravila poďakovanie pre všetkých, ktorí pomáhajú sluchovo postihnutým žiakom tejto školy. >


Ďalšie ocenenie pre prvú dámu za dlhodobú podporu Slovenského zväzu tanečného športu na vozíčku

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová sa dňa 7. decembra 2012 zúčastnila na tradičnom benefičnom galakoncerte "Deti deťom 2012", ktorý organizuje Tanečný klub Danube Bratislava a Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku. >


Detskí onkologickí pacienti dostali ďalší prístroj

Dňa 16. novembra 2012 pani Silvia Gašparovičová prostredníctvom svojej nadácie Vzdelanie a zdravie pre všetkých odovzdala Klinike detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave ďalší dar - infúznu pumpu v hodnote 1.000,- EUR, ktorá bude slúžiť detským onkologickým pacientom tejto nemocnice. >


Pocitový raj na špeciálnej škole na Slovensku

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová sa dňa 5. septembra 2012 zúčastnila na slávnostnom otvorení školského roka na Spojenej škole internátnej na Svrčej ulici v Bratislave. Táto špeciálna škola už vyše 50 rokov zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zrakovo postihnuté deti z celého Slovenska. >


Svetový deň darcov krvi 2012

Národná transfúzna služba SR pri príležitosti osláv Svetového dňa darcov krvi dňa 10. júna 2012 pripravila v Bratislave deň dobrej nálady, zábavy a humoru s možnosťou darovať krv. >


Manželka prezidenta SR podporila Svetový deň Parkinsonovej choroby

Pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby na Slovensku, ktorý bude dňa 11. apríla 2012 prijala prvá dáma v Prezidentskom paláci predstaviteľov OZ Spoločnosť Parkinson Slovensko. > 


Prvá dáma navštívila a podporila Kliniku detskej pneumológie a ftizeológie v Bratislave

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová navštívila dňa 28. februára 2012 Kliniku detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB. >


Nadácia venovala ďalšie interaktívne tabule

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých naďalej pokračuje vo svojom projekte Pomoc zdravotne hendikepovaným deťom v školách a školských zariadeniach. >


Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej venovala interaktívnu tabuľu

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová navštívila dňa 25. januára 2012 Základnú školu s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnu na Drotárskej ceste v Bratislave. >