Podporili sme v roku 2013

Vianočný sen 2013

Ako býva už zvykom, aj tento rok sa dňa 18.12.2013 uskutočnilo predvianočné podujatie s názvom Vianočný sen 2013. > 


Galakoncert Deti deťom 2013

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová sa zúčastnila na benefičnom galakoncerte pod názvom Deti deťom 2013 , ktorý organizoval dňa 6. decembra 2013 Tanečný klub "Danube" a Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku (SZTŠV) už po 14. krát. > 


Darovanie prenosnej čítacej lupy

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová dňa 3. októbra 2013 navštívila Spojenú školu internátnu na Svrčej ulici v Bratislave, ktorá poskytuje vzdelanie pre slabozraké a nevidiace deti z celého Slovenska. >


Výpočtová technika pre nemocnice

V rámci dlhodobej spolupráce Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých a Slovenských elektrárni, a.s., darovali Slovenské elektrárne aj tento rok nepeňažný dar vo forme vyradených pätnástich kusov počítačov a pätnástich kusov monitorov. > 


Svetový deň darcov krvi 2013

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová navštívila dňa 14. júna 2013 pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi pracovisko Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (NTS SR) v Univerzitnej nemocnici Ružinov v Bratislave, aby podporila darcov krvi. >


Prenosné čítacie lupy pre slabozrakých a nevidiacich žiakov

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová dňa 19. apríla 2013 navštívila Spojenú školu internátnu na Svrčej ulici v Bratislave, ktorá poskytuje vzdelanie pre slabozraké a nevidiace deti z celého Slovenska. > 


Parkinsonici u prvej dámy

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová prijala dňa 10. apríla 2013 v Prezidentskom paláci pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby na Slovenku, ktorý pripadá na 11. apríla 2013, zástupcov Spoločnosti Parkinson Slovensko. >


Prvá dáma navštívila DSS Integra

Dňa 12. marca 2013 manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová navštívila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra v Bratislave. Toto zariadenie poskytuje kvalitnú odbornú pomoc a komplexnú starostlivosť o viacnásobne ťažko postihnuté deti. >