PODPORILI SME V ROKU 2015

Podpora špeciálnych škôl na skvalitnenie vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí formou kúpou moderných pomôcok v roku 2015

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej pomocou príspevku darovaním 2% z daní PO a FO mohla aj v závere roka 2015 finančne prispieť na dlhodobý - každoročný projekt Pomoci špeciálnym školám na ich vybavenie modernými pomôckami na skvalitnenie vyučovacieho procesu. >


Podpora štúdia zdravotne znevýhodnených detí na špeciálnych školách formou štipendií v roku 2015

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej pomocou príspevku darovaním 2% z daní PO a FO mohla aj v závere roka 2015 finančne prispieť na dlhodobý - každoročný projekt Pomoc sociálne slabým rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a špeciálnym školám na ich vzdelávanie. >


Deň dobrých skutkov - 15. marca 2015

Veľvyslanectvo štátu Izrael nás oslovilo s týmto medzinárodným projektom . Zaujala nás filantropická myšlienka projektu " každý z nás môže urobiť niečo dobré". > 


Podpora štúdia zdravotne handicapovanych detí

V rámci dlhodobej spolupráce so SNSG spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. znovu finančne prispela na projekt Pomoc sociálne slabým rodinám so zdravotne postihnutými deťmi, neúplným rodinám a rodinám ohrozeným domácim násilím. >