Podporili sme v roku 2016

Podpora špeciálnych škôl na skvalitnenie vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí formou kúpou moderných pomôcok v roku 2016

V rámci dlhodobého Projektu - Pomoc pre zdravotne znevýhodnené deti
v špeciálnych školách a zariadeniach, kde pravidelne prispievame na skvalitnenie výučby detí so zdravotným znevýhodnením, sme podporili Strednú odbornú školu na Koceľovej v Bratislave finančnou čiastkou 1 500 EUR na kúpu TERMOLISU do ich odbornej dielne.