AmCham Charity Drive Breakfast 2007
Tlačové správy 2007

Pani Silvia Gašparovičová sa zúčastnila podujatia s názvom "The AmCham Charity Drive Breakfast" v Hoteli Carlton v Bratislave. Toto podujatie je organizované Americkou obchodnou komorou v Slovenskej republike každý rok. Na podujatí sa vyhlasuje celková nazbieraná suma za rok, ktorá je určená na projekty v nasledujúcich oblastiach: práca s hendikepovanými a dlhodobo chorými, práca s deťmi, práca so znevýhodnenými a sociálne slabšími skupinami. ATento rok sa celkovo vyzbieralo 1 118 500,- SKK. Hlavným sponzorom bol Radisson SAS Carlton Hotel. Pani Silvia Gašparovičová obdržala symbolické šeky na podporu jej projektov v rámci Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej.