Benefičný koncert Počuť srdcom pod záštitou Silvie Gašparovičovej
Tlačové správy 2006

Silvia Gašparovičová sa v piatok 7. apríla zúčastnila benefičného koncertu Počuť srdcom, nad ktorým prevzala záštitu. Bol to už 13. ročník podujatia, ktoré organizuje nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom a manželka prezidenta prevzala záštitu nad benefičným koncertom po druhýkrát. Vlado Kulíšek je mím, ktorý nadáciu na podporu detí s poruchami sluchu založil a intenzívne sa im venuje. Tieto deti, ktoré majú jedno z najťažších postihnutí, sú veľmi vnímavé najmä na také druhy umenia, ako sú pantomíma, tanec, akrobacia, mágia a práve z týchto druhov umenia bol zostavený aj program koncertu. 

Deti na týchto koncertoch nachádzajú možnosť svojej integrácie do bežného života počujúcich, pretože popri profesionálnych umelcoch účinkujú aj deti z jednotlivých škôl pre sluchovo postihnutých z celého Slovenska a podujatie je spojené aj s prehliadkou záujmovo- umeleckej činnosti týchto detí. 13. ročník koncertu zavítal už tretíkrát do Bratislavy a Nadácia Počuť srdcom ho organizovala spolu so Základnou internátnou školou na Drotárskej ulici v divadle Aréna.Prvá dáma sa prihovorila prítomným slovami: "Počuť srdcom je názov dnešného benefičného koncertu, nad ktorým som veľmi rada prevzala záštitu. Počuť srdcom je však aj výzva pre nás všetkých, ktorým nie sú ľahostajné osudy ľudí so sluchovým postihnutím. Som presvedčená, že ľudskosť a solidarita sú vlastnosti vyžadujúce otvorené srdce pre ľudí, ku ktorým osud nebol priaznivý. Nadácia míma Vlada Kulíška je príkladom, ako účinne pomôcť nepočujúcim deťom, ako im umožniť viesť plnohodnotný život a sprostredkovať im i umelecké hodnoty."