Benefičný večer a podpora autistického centra Andreas
Podporili sme v 2011

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová sa dňa 22.11.2011 zúčastnila benefičného večera, ktorý sa konal pri príležitosti 10. výročia založenia Autistického centra Andreas. "Som rada, že môžem z tohto miesta, medzi prvými zablahoželať k 10. výročiu Autistického centra Andreas. Oceňujem prácu všetkých ľudí v tomto centre, pretože autistické deti potrebujú veľa starostlivosti. Veľký obdiv si zaslúžia zakladatelia centra, dobrovoľníci a podporovatelia," uviedla Silvia Gašparovičová, ktorá každoročne podporuje osvetové aktivity na Slovensku, ktoré sa konajú pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých pri tejto príležitosti venovala Autistickému centru Andreas 1000,- Eur a to na aktivity a činnosť centra. Z rúk prvej dámy si šek prevzala riaditeľka centra pani Kateřina Nakladalová. "Ďakujeme veľmi pekne za Vašu dlhoročnú podporu. Veľmi si to vážime," uviedla riaditeľka Kateřina Nakládalová. 

Počas benefičného večera bol predstavený projekt s názvom "Život na vlastnej planéte", ktorý sa koná pod záštitou prvej dámy. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti o autizme a podpora rozvoja ďalších aktivít autistického centra. 

Autistické centrum Andreas vzniklo ako prvé zariadenie svojho druhu na Slovensku v roku 2001. Je mimovládnou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s autistickým syndrómom. Vznik centra podnietila akútna potreba poskytnúť alternatívu k dovtedy existujúcim formám starostlivosti o autistickú populáciu na Slovensku.