Ďalší dar pre nemocnicu na Kramároch v Bratislave
Podporili sme v 2007

Dňa 13. decembra 2007 sa pani Silvia Gašparovičová zúčastnila na slávnostnom pracovnom stretnutí pri príležitosti 40. výročia založenia Nemocnice akademika Ladislava Dérera v Bratislave, ako aj na oslave 110. nedožitého výročia narodenia akademika Ladislava Dérera. Na stretnutí sa zúčastnil aj Ivan Valentovič, minister zdravotníctva SR, Ján Štencl, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, František Gahér, rektor Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj Richard Frimmel, starosta Mestskej časti Bratislava - Nové mesto.

Pani Silvia Gašparovičová pri tejto významnej príležitosti prostredníctvom Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých zakúpila pre Kliniku úrazovej chirurgie v Nemocnici akad. L. Dérera operačný stôl s príslušenstvom a extenčné zariadenie k nemu v hodnote 4 200 000,- Sk, čím opäť pomohla zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. 

Na záver stretnutia riaditeľ FNsP Bratislava Richard Raši slávnostne udelil pani Silvii Gašparovičovej čestnú plaketu akademika L. Dérera za jej zásluhy o zvýšenie úrovne zdravotníctva na Slovensku.