Ďalšia pomoc pre hendikepované deti
Podporili sme v 2010

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých opäť pomohla sluchovo a viacnásobne postihnutým deťom, tentokrát v Partizánskom. 
Vďaka sponzorovi Motor Car Banská Bystrica nadácia zakúpila logopedický program FONO2 v hodnote 2181,27 EUR pre Základnú školu s materskou školou Veľká Okružná 1089/19, Partizánske s cieľom skvalitniť učebný proces nehovoriacich, mentálne postihnutých a autistických žiakov, ktorí navštevujú túto špeciálnu školu. 

Program FONO 2 je určený na stimuláciu rečových schopností. "Mali by ste vidieť tie rozžiarené očká, keď precvičujeme hovoridlá či slovnú zásobu. Veci, ktoré boli doteraz nutným drilom, keďže väčšine z nich spôsobujú nemalé problémy. Veríme, že pri takej motivácii akou počítačový program FONO 2, ktorý nám pomohla Vaša nadácia zakúpiť, budeme postupne ľahšie odstraňovať alternatívne formy komunikácie na ktoré sú mnohé z našich detí odkázané. A aj takýmto spôsobom im pomôžeme ľahšie sa zintegrovať do spoločnosti," napísali v ďakovnom liste špeciálne pedagogičky Zuzana Adamcová a Dana Buláková. 

Nadácia ďakuje sponzorovi - spoločnosti Motor Car Banská Bystrica za jeho finančný príspevok, vďaka ktorému sme opäť mohli pomôcť hendikepovaným deťom.