Ďalšiu spoločnosť oslovila myšlienka projektu Život bez násilia
Tlačové správy 2008

V týchto dňoch Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých získala ďalšieho partnera - Slovenské elektrárne a.s. - pre svoj dlhodobý projekt "Život bez násilia", ktorý je zameraný na pomoc obetiam domáceho násilia. V situácii, ktorá sa obetiam násilia javí neriešiteľná a trpia ňou najmä deti, sa postihnutí ľudia môžu obrátiť so žiadosťou o radu a pomoc na telefonické linky 02/44 22 11 počas pracovných dní a non-stop na 033/647 31 31. 
Spoločnosť Slovenské elektrárne a.s. už v minulosti významne prispela na projekty Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Bola napr. sponzorom zariadenia na eliminačnú liečbu pečeňového zlyhania - zariadenia Prometheus na pečeňovú dialýzu - pre I. internú kliniku Fakultnej nemocnice s poliklinikou L. Dérera v Bratislave v hodnote takmer dva a pol milióna korún. 

Je pozitívne, že čoraz viac spoločností na Slovensku si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a prejavilo ochotu zapojiť sa do tohto projektu, ktorý je mimoriadne náročný nielen na finančné prostriedky, ale aj na spolupracovníkov a ochotu dobrovoľníkov.