Darované počítače na vzdelávanie
Tlačové správy 2010

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých dňa 24. septembra 2010 obdržala 10 kusov počítačov od spoločnosti Tatra Banka, a.s. Darované počítače nadácia využije na svoje vzdelávacie projekty určené pre týrané ženy, ako aj sociálne znevýhodnených, dlhodobo nezamestnaných či hendikepovaných občanov.