Darovanie prenosnej čítacej lupy
Podporili sme v 2013

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová dňa 3. októbra 2013 navštívila Spojenú školu internátnu na Svrčej ulici v Bratislave, ktorá poskytuje vzdelanie pre slabozraké a nevidiace deti z celého Slovenska. Žiaci školy si pri tejto príležitosti pripravili veľmi pekný program, počas ktorého zaspievali pesničky a zatancovali. 

Prostredníctvom svojej nadácie Vzdelanie a zdravie pre všetkých pani Silvia Gašparovičová už dlhodobo podporuje hendikepované deti a dospelých na Slovensku. Pri návšteve školy odovzdala do rúk riaditeľa pána Jozefa Šimka prenosnú vreckovú čítaciu lupu v hodnote 820,- EUR, ktorá bude slúžiť žiakom pri vyučovacom procese. "Som veľmi rada, že vďaka našej nadácii a s pomocou pani Ivany von Graffenried sme mohli pre vás pomôcku zakúpiť," povedala pani Gašparovičová.