Deň dobrých skutkov - 15. marca 2015
Podporili sme v 2015

Veľvyslanectvo štátu Izrael nás oslovilo s týmto medzinárodným projektom. Zaujala nás filantropická myšlienka projektu " každý z nás môže urobiť niečo dobré". V rámci našej dlhodobej spolupráce so Spojenou internátnou školou na Hrdličkovej ulici, sme sa rozhodli naplniť tento jednoduchý ciel - spríjemniť deň, potešiť a urobiť niečo dobré pre deti s poruchami sluchu. 

Na nedeľnajšom dopoludní 15.3.2015 sa podujatia zúčastnilo až 30 detí žiakov školy v doprovode svojich rodičov z celého Slovenska a maľovali zaujímavé obrázky. Každé dieťa maľovalo so zameraním na svoje záľuby, všetci sme mali veľkú radosť z milého podujatia. Nadácia podporila podujatie ako morálne, tak aj finančne čiastkou 317.- EUR na materiál na maľovanie pre deti.

Prezidentka Nadácie pani Gašparovičová vyjadrila pochvaľu organizátorom, škole aj deťom a podporovateľom podujatia. Vyslala odkaz cez zúčastnené médiá, aby sa tento deň propagoval, aby sa motto ,,urobme každý deň dobrý skutok,, dostalo medzi našu verejnosť, ako sa to deje už vo viacerých krajinách sveta. Je potrebné viac rozvíjať formu dobrovoľníckej práce na Slovensku.

Projekt Deň dobrých skutkov bol zahájený v roku 2007 izraelskou podnikateľkou a filantropkou Shari Arison v Izraeli , kedy sa doň zapojilo 7000 dobrovoľníkov. Postupne sa pridávali ostatné krajiny. Tento rok sa konal Deň dobrých skutkov v 58 krajinách a zapojilo sa až 900 000 dobrovoľníkov. Zapojiť sa mohol každý, kto má chuť a dobrý nápad. Bolo nám cťou, že aj Slovensko sa po prvý krát pridalo do tohto úžasného projektu a my sme mohli byť pri tom.

Video ku Dňu dobrých skutkov >

Tlačová správa ku Dňu dobrých skutkov >