Detskí onkologickí pacienti dostali ďalší prístroj
Podporili sme v 2012

Dňa 16. novembra 2012 pani Silvia Gašparovičová prostredníctvom svojej nadácie Vzdelanie a zdravie pre všetkých odovzdala Klinike detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave ďalší dar - infúznu pumpu v hodnote 1.000,- EUR, ktorá bude slúžiť detským onkologickým pacientom tejto nemocnice. 

Nadácia tak vďaka výťažku z charitatívneho koncertu Donovalyfest 2012 mohla opätovne pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Ako povedala prezidentka nadácie pani Silvia Gašparovičová, "verím, že i tento potrebný prístroj pomôže v liečbe detských onkologických pacientov." Na slávnostnom odovzdaní infúznej pumpy sa zúčastnil aj riaditeľ DFNsP Bratislava pán Daniel Žitňan, ktorý sa prvej dáme SR poďakoval za opakovanú pomoc detským onkologickým pacientom. 
Pani Gašparovičová zavítala i medzi detských pacientov a popriala im veľa zdravia a síl v ich statočnom boji s chorobou.