Finále projektu Go Fit
Podporili sme v 2011

Dňa 11. júna 2011 sa v športovej hale v Hlohovci uskutočnilo finálové kolo preventívno-vzdelávacieho projektu Go Fit, ktorý v školskom roku 2010/2011 realizovala Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Tímy štyroch základných škôl zapojených do projektu - ZŠ Koperníkova 24 a ZŠ Podzámska 35 z Hlohovca, ako aj ZŠ Sokolíkova 2 a ZŠ Malokarpatské nám. 1 z Bratislavy - si zmerali sily a svoju zdatnosť v niekoľkých športovo-zábavných disciplínach. Víťazný tím zo Základnej školy na Sokolíkovej ulici v Bratislave si z rúk pani Silvie Gašparovičovej odniesol pre svoju školu finančnú odmenu vo výške 2.000,- EUR na rekonštrukciu školských športovísk a nákup športových potrieb pre školu. 

Hlavným cieľom projektu Go Fit bolo zvýšenie povedomia o zdravom životnom štýle formou aktívnej účasti učiteľov, detí a rodičov, a motivácia účastníkov projektu k prehodnoteniu vlastných postojov a správania sa vo vzťahu k svojmu zdraviu. Počas celého školského roka 2010/2011 zároveň bola dvakrát týždenne zabezpečená dodávka čerstvého ovocia (jablká a hrušky) pre deti a učiteľov do škôl.