Galakoncert Deti deťom 2013
Podporili sme v 2013

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová sa zúčastnila na benefičnom galakoncerte pod názvom Deti deťom 2013 , ktorý organizoval dňa 6. decembra 2013 Tanečný klub "Danube" a Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku (SZTŠV) už po 14. krát. Išlo o tradičné predvianočné stretnutie TK Danube, SZTŠV a ich partnerov a podporovateľov.

Na benefičnom galakoncerte sa predstavili výlučne postihnuté deti a ich nepostihnutí partneri. 
Galakoncert bol spojený s odovzdávaním ocenenia Zlaté srdce 2013, ktoré vyjadruje vďaku za finančnú, materiálnu či mediálnu podporu TK "Danube" Bratislava a SZTŠV. Aj tento rok bola ocenená prvá dáma SR za jej dlhodobú pomoc a finančnú podporu. 

Pani Gašparovičová sa rozhodla pri tejto príležitosti opäť pomôcť a prostredníctvom svojej nadácie Vzdelanie a zdravie pre všetkých, venovala TK "Danube" Bratislava šek v hodnote 500,- Eur. Financie budú použité na zabezpečenie športových aktivít tanečníkov - vozíčkarov.