Ing. Silvia Gašparovičová
Zakladateľka nadácie a prezidentka Správnej rady

Ing. Silvia Gašparovičová

Prezidentka a predsedkyňa správnej rady Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých

Prvá dáma SR, ako manželka Ivana Gašparoviča prezidenta SR v rokoch 2004 - 2014

Narodila sa 13. januára 1941 v Bratislave.

Vzdelanie

1971 - 1973 Právnická fakulta UK- katedra hospodárskeho práva, postgraduálne štúdium

1960 - 1965 Slovenská vysoká škola technická- stavebná fakulta, pozemné stavby v Bratislave

1948 - 1958 Jedenásťročná stredná škola s maturitou

Pracovné skúsenosti

2014 - a ďalej pokračuje v charitatívnej práci v nadácii a v podpore hendikepovaných detí v špeciálnych školách kúpou vyučovacích a rehabilitačných pomôcok

2004 - 2014 Prvá dáma Slovenskej republiky a súčasne zakladateľka a prezidentka Nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých

1993 - 2004 Železničné staviteľstvo Bratislava, konateľka v stavebnej a obchodnej spoločnosti

1991 - 1993 Inžinierska činnosť pre PO

1992 - a ďalej Súdna znalkyňa pre odbor stavebníctva, odvetvie- oceňovanie nehnuteľností

1971 - 1991 Ministerstvo stavebníctva SR- vedúca odborná referentka, špecialista na investičnom odbore

1965 - 1971 Pozemné stavby Bratislava- projektantka

Rodina

Silvia Gašparovičová je vydatá a s manželom Ivanom Gašparovičom majú dve deti, dcéru Denisu a syna Iva.

Jazyky

Ovláda aktívne ruský jazyk, pasívne ovláda nemecký a anglický jazyk.