Interaktívna tabuľa pre sluchovo postihnuté deti vďaka nadácii pani Gašparovičovej
Podporili sme v 2009

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová dňa 8. októbra 2009 slávnostným prestrihnutím pásky odovzdala interaktívnu tabuľu v hodnote takmer 2.000,- Eur Strednej odbornej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici v Bratislave. "Dúfam, že sa Vám s pomocou interaktívnej tabule bude dobre učiť a že úspešne zvládnete i maturitu," povedala prvá dáma.

Pani Gašparovičová ocenila i prácu učiteľky angličtiny, ktorá sa veľmi rýchlo naučila s tabuľou pracovať. Tabuľa jej uľahčuje vyučovací proces sluchovo postihnutých študentov, ktorí sa učia najmä prostredníctvom zraku. "Tento dar má pre nás veľkú hodnotu - tieto deti totiž rozprávajú očami," povedala pani Eva Kršková, riaditeľka školy. 

Študenti školy sa vzácnej návšteve veľmi tešili a pochválili sa nielen svojimi úspechmi na súťažiach či vlastnými výrobkami, ale aj posunkovaným tancom a prácou na počítačoch. 
Nie je to po prvý krát, kedy Slovenská nadácia - Vzdelanie a zdravie pre všetkých pomohla tejto škole. V októbri roku 2007 jej nadácia venovala peňažný dar vo výške 3.319,39,- Eur /100.000,- Sk/ na účely projektu "Slnečné a radostné ticho", ktorý bol zameraný na výchovu budúcich vrcholových manažérov organizácií sluchovo postihnutých, ako aj manažérov projektov pre sluchovo postihnutých.