Interaktívna tabuľa pre špeciálnu školu v Bratislave
Podporili sme v 2009

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých darovala Strednej odbornej škole pre žiakov zo sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici v Bratislave, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť, interaktívnu tabuľu Interwrite 1085 v hodnote takmer 2.000,- EUR. 
Tento dar pomôže skvalitniť učebný proces žiakov so sluchovým postihnutím a jeho zakúpenie bolo možné najmä vďaka finančnému príspevku od partnera - spoločnosti VOLKSBANK Slovensko, a.s., Bratislava.