Interview s pani Silviou Gašparovičovou
Napísali o nás 2006

Nie hocikomu sa podarí urobiť rozhovor s pani Ing. Silviou Gašparovičovou, prvou dámou Slovenskej republiky. A my sme ho pre vás získali... 

Pani Ing. Silvia Gašparovičová bola taká milá, že nám aj počas jej časovo náročného programu a účasti na otvorení golfového ihriska poskytla exkluzívny rozhovor, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. 

Interview s pani Ing. S. Gašparovičovou, manželkou prezidenta Slovenskej republiky, viedli členky redakčnej rady Barbora Katrincovou a Andreou Horvátovou (pozri foto).

B.K: Čo vás viedlo k založeniu Vašej nadácie "Vzdelanie a zdravie pre všetkých?" 

S.G: Keďže som sa dostala do pozície manželky prezidenta a z tejto pozície vyplývajú rôzne charitatívne činnosti pre manželku prezidenta, rozhodla som sa založiť túto nadáciu, kde chcem vyzdvihnúť vzdelanie, ktoré rozvíjame formou zakladania prvej ľudovej akadémie. Je to systém vzdelávacích kurzov pre ľudí nezamestnaných a zdravotne postihnutých. Časom uvidíme, ako budeme rozširovať skupiny, pre ktoré to budeme robiť. Spočíva to v zaškolení základných zákonov a predpisov, ktoré sú potrebné pre človeka, ktorý si chce založiť nejakú spoločnosť a začať podnikať, alebo aby vedel, čo potrebuje a s čím sa stretne, ak by sa chcel zamestnať. 
Ďalej je to orientované na podvojné účtovníctvo na počítači, kde človek dostane aj obraz o celkovom dianí, čo potrebuje pre život na pracovnom trhu. 
Nadácia je zameraná na vytvorenie si investičného plánu ako žiadať o fondy, úver na podnikanie. Vďaka spolupráci s bankami im dokážeme vybaviť pomerne lacný úver, nie veľmi zaťažený úrokmi. Pri týchto vzdelávacích projektoch robíme aj projekty orientované na zdravotníctvo a charitu. V zdravotníctve je to projekt na liečbu detí chorých na psoriázu a kožné ochorenia, kde prisľúbilo pomoc aj zahraničie. Žiadali sme o pomoc aj UNESCO. Tento projekt oslovil krajiny, ktoré chcú pomôcť. Mali sme určitú časť liekov z Kuby a Vatikánu. Všetko je ešte v riešení registrácie lieku, ale malo by to byť v krátkom čase zrealizované. Ďalšie ciele nadáeie sú zamerané na dosiahnutie zmeny životného štýlu detí. Potom sme rozbehli projekt "Deti na atletické dráhy", pretože deti prestávajú športovať. Každý bojuje o nejaké ospravedlnenie, aby nemusel ísť na telesnú výchovu. Chceme to urobiť takou hravou formou, podobnou, ako sa to podarilo vám, urobiť indoorové golfové centrum, ktoré vám budú mnohé školy závidieť. Bola som ním očarená. 

B.K: Vy máte vzťah ku golfu? 

S.G: Áno, a práve zvažujeme na jedinom slovenskom gymnáziu zriadiť od septembra 2007 golfovú triedu, aby sa aj na Slovensku stal golf masovejším športom. Bolo by oveľa lacnejšie vstúpiť do jednotlivých klubov, pričom pripravujeme aj zriadenie asociácie juniorských golfistov, ktorí by zastrešovali všetky juniorské kluby, ktoré by boli oslobodené od poplatkov. Nadchlo to aj majiteľov golfových ihrísk a prisľúbili voľné vstupy, alebo iba za veľmi nízke poplatky. 
Verím, že to prerazí. A to vaše centrum je naozaj nádherné, prezrela som si aj ďalšie priestory, učebne školy. Myslím si, že je to v ľuďoch, váš pán riaditeľ a jeho tím okolo a všetci, ktorí sa podieľali na tejto premene vašej školy si zaslúžia veľkú pochvalu, lebo vidno za tým kus práce. 

B.K: Čo hovoríte na naše zdravotníctvo? 

S.C. Bola som na medzinárodnej konferencii sestier a pôrodných asistentiek a taktiež na medzinárodnej konferencii materských centier. Rovnako chodím na gynekologické kongresy, takže trošku sorn sa dostala do obrazu týchto problémov a problematiky zdravotníctva. Je veľmi veľa čo robiť, myslím si, že by sme mali čo najrýchlejšie urobiť model, ale ozaj efektívny model, fungovania zdravotníctva, pretože u nás je to niečo neidentifikovateľné. Ak v štátnej nemocnici dáme do súkromných rúk niektoré prevádzky a štátu zostanú len lôžka, tak to je veľmi zlá politika, absolútne neodborná. Pokiaľ neurobíme zásadnú reformu, ale ozaj takú, aká beží v iných vyspelých štátoch, nepohneme sa so zdravotníctvom ďalej. Budú nám odchádzať lekári aj sestry. Už len to, keď mi bolo predstavené koľko odborov ste vy malí na tejto škole a naraz, ako sa to muselo zmeniť. Sestry si museli robiť vysoké školy, vrhli sme sa do zmien až nenormálne skokom a čo to prinieslo? Som presvedčená, že vaši absolventi boli na takej úrovni ako sú na vysokých školách. Tak nerozumiem, prečo sa to muselo takto zmeniť. Dúfam, že sa vám vrátia tie odbory, ktoré sa tu učili, pretože to malo logiku a opodstatnenie, aby to bol stredný zdravotnícky personál a stredné zdravotnícke vzdelanie. 

B.K : Spomeniete si ešte na Vaše študentské časy? 

S.G: Spomínam si, je to vždy najkrajšie obdobie. Chodila som na gymnázium s rozšíreným vyučovaním ruského jazyka. Potom som pokračovala na Stavebnej fakulte v Bratislave. Myslím si, že dnešní študenti majú to študentské obdobie tiež pekné. Veda a všetko ide viac dopredu, viac informácií. Je to väčšia záťaž pre študentov, ale aj väčší príjem informácií, ktoré môžete efektívne zužitkovať. Takže želám aj vašim študentom, aby boli šťastní a spokojní v škole. Aby ich netrápili veci okolo reforiem zdravotníctva, ktoré by sa mali urýchlene doriešiť, aby ste už vy mali možnosť nastúpiť na pracoviská v relatívne dobrých podmienkach. 

Barbora Katrincová ZA 4. B