IX. séria podujatia ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC DO ATLETICKEJ HALY ELÁN
Tlačové správy 2007

Aj v školskom roku 2007/2008 pokračuje podujatie "Zo školských lavíc do atletickej haly Elán", ktoré sa koná pod záštitou pani Silvie Gašparovičovej. Ide o podujatie, ktoré sa koná v športovej hale Elán na Bajkalskej ulici v Bratislave. 

Zámerom projektu je podporiť športovanie žiakov a žiačok základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a odborných učilíšť sprístupnením jedinej atletickej haly celoslovenského významu, a tak podporiť športové aktivity školskej mládeže aj na tých školách, ktoré nemajú na atletické disciplíny celoročné podmienky. Od začiatku realizácie projektu, t.j. od roku 2003 sa doňho zapojilo už viac ako 50 škôl bratislavského kraja a niekoľko stoviek žiakov a študentov, z ktorých možno vyrastú úspešní atléti.

Termíny v prvom polroku školského roka 2007/2008: 
piatok, 26.10.2007 10,15 - 14,15 hod. 
piatok, 09.11.2007 10,15 - 14,15 hod. 
piatok, 23.11.2007 10,15 - 14,15 hod. 
piatok, 14.12.2007 10,15 - 14,15 hod.