JUDr. Stanislav Gaňa
Revízor

JUDr. Stanislav Gaňa

Narodil sa 30. novembra 1979 v Považskej Bystrici. 

Vzdelanie

V roku 2003 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej v roku 2004 získal titul doktor práv (JUDr.) a v roku 2006 úspešne vykonal dizertačnú skúšku vo vednom odbore trestné právo. 

Pracovné pôsobenie

V rokoch 2003 až 2005 pracoval na Odbore trestnej legislatívy a prevencie kriminality Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Od roku 2005 pôsobí na Odbore legislatívy a milostí Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.  

Odborne sa venuje trestnému právu, je autorom a spoluautorom viacerých odborných článkov, štúdií a príspevkov a aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií s celoštátnou i medzinárodnou účasťou.