Konferencia o domácom násilí
Tlačové správy 2007

Pani Silvia Gašparovičová sa dňa 15. októbra 2007 zúčastnila na Medzinárodnej konferencii "Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe", ktorá sa uskutočnila v priestoroch Bratislavskej vysokej školy práva. Nad konferenciou prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. 

Vo svojom vystúpení na úvod konferencie pani Gašparovičová prezentovala činnosť Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých, najmä otvorenie a prevádzku Miesta prvého kontaktu s Linkou pomoci, Krízového centra a Vzdelávacieho centra na pomoc týraným ženám, ktoré realizuje občianske združenie Ružový telefón v rámci projektu nadácie "Život bez násilia". 

Na dvojdňovej konferencii odzneli vystúpenia rôznych odborníkov na témy príčin, foriem a prejavov domáceho násilia, úlohy polície, justície, právnej úpravy a praxe na Slovensku, v Českej republike, v Rakúsku, komparácie právnych úprav v Európe atď.

SOCIÁLNE: DOMÁCE NÁSILIE JE TÉMOU ODBORNEJ KONFERENCIE V BRATISLAVE 
Bratislava 15. októbra (TASR) - Príčiny, formy a prejavy násilia v rodinách sú hlavné témy dvojdňovej konferencie s názvom Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe, ktorá sa dnes začala v Bratislave. Na podujatí sa zúčastňujú odborníci zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Holandska a Talianska. 

"Obeťami domáceho násilia nie sú len ženy," povedala na konferencii Ludmila Čírtková z občianskeho združenia Bílý kruh bezpečí v Českej republike. "Domáce násilie sa môže prejavovať vo forme fyzického alebo psychického nátlaku, ale tiež ako sociálny, sexuálny alebo ekonomický nátlak," dodala. 

Podujatie pripravila Bratislavská vysoká škola práva v spolupráci so Slovenskou nadáciou Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých a s podporou občianskych združení Pomoc obetiam násilia a Bílý kruh bezpečí. 

Projekt svojej nadácie predstavila na konferencii prvá dáma Silvia Gašparovičová. "Náš projekt s názvom Ružový telefón vytvára priestor pre týraných ľudí, aby našli pomoc v prípade núdze," povedala. Ocenila fakt, že linka je umiestnená priamo v budove nemocnice, čo umožňuje v prípade potreby kontaktovať odborné pracoviská. 
Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Ivan Gašparovič.