Konferencia: Rovnosť príležitostí občanov so zdravotným postihnutím a sociálne partnerstvá pre monitoring a odstraňovanie diskriminačných bariér na trhu práce.
Tlačové správy 2006

V utorok 5. septembra 2006 Silvia Gašparovičová spolu s podpredsedom vlády Slovenskej republiky Dušanom Čaplovičom otvorila program konferencie "Rovnosť príležitostí občanov so zdravotným postihnutím a sociálne partnerstvá pre monitoring a odstraňovanie diskriminačných bariér na trhu práce". 

Pani Silvia Gašparovičová pozdravila účastníkov konferencie zdôraznila závažnosť a aktuálnosť témy zameranej na rovnosť príležitostí občanov so zdravotným postihnutím. 
"V dnešnej trhovej ekonomike, kedy sa zamestnávateľ rozhoduje pri výbere zamestnancov iba s prihliadnutím na najvyššiu výkonnosť v danej profesii prirodzene uprednostňuje zdravých uchádzačov o zamestnanie. Nemusí si robiť žiadne ďalšie výdavky s prípadnými opatreniami, aby na pracovisku mohli pracovať aj ľudia s nejakým fyzickým hendycapom. Som presvedčená, že aj ľudia s rôznymi zdravotnými postihnutiami, pri vhodnom výbere pracovného zaradenia a vytvorenia im potrebných úprav na pracovisku ,sú schopní podávať rovnako dobrý pracovný výkon, ako zdraví zamestnanci. Zamestnávateľov netreba postihovať pokutami ak nezamestnajú zdravotne postihnutých občanov ale naopak rôznymi daňovými úľavami na takto vytvorené miesta motivovať" povedala v príhovore prvá dáma.