KONTAKT
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých

Mýtna 7
811 07 Bratislava 

PhDr. Aneta Gašparovičová, MPH

+421 915 909 090

IČO: 308 499 77

DIČ: 20 21 92 92 06


Číslo účtu základný úč. na zákl. imanie a dary:

Č.ú. 0178356856/0900

Mena EUR

IBAN SK0309000000000178356856

BIC GIBASKBX


Číslo účtu na príjem 2% z daní:

Č.ú. 0634988356/0900

Mena EUR

IBAN SK6109000000000634988356

BIC GIBASKBX