Manželka prezidenta navštívila špeciálnu školu v Trnave
Tlačové správy 2012

Manželka prezidenta navštívila dňa 14. 3. 2012 Spojenú školu na Beethovenovej ulici v Trnave. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie multisenzorickej miestnosti "Snoezelen". Na úvod stretnutia riaditeľka školy pani Tatiana Uhríková poďakovala prvej dáme, že "po piatich rokoch opäť môžem na našej pôde privítať manželku prezidenta SR. Som rada, že sa ešte nájdu ľudia s veľkým srdcom, ochotní pomôcť hendikepovaným deťom." 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých prostredníctvom projektu "Pomoc zdravotne hendikepovaným deťom v školských zariadeniach a pri rehabilitačných činnostiach" škole do tejto miestnosti zakúpila bublinkový valec, zrkadlovú guľu, reflektor, aromadifuzér a polohovací vak. Realizácia tohto projektu sa uskutočnila za finančnej podpory Slovenských elektrární, a. s., člen skupiny Enel. Ako uviedla prvá dáma SR pani Silvia Gašparovičová, je to už druhý vecný dar, ktorý darovala tejto škole prostredníctvom nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. "Viem, že mnohé školy sa boria s nedostatkom finančných prostriedkov a preto musia hľadať cesty, ako pomôcť deťom pri ich vzdelávaní. Som rada, že aj prostredníctvom sponzorov sme mohli týmto deťom priniesť inovatívnu formu terapie v príjemnom prostredí. Pevne verím, že táto terapeutická miestnosť pomôže deťom pri ich rehabilitačných a relaxačných aktivitách." 

Terapeutická miestnosť je pre žiakov dôležitá, pretože ju využívajú nielen na terapie, ale aj vzdelávanie a využitie voľného času. Metóda "Snoezelen" umožňuje hľadanie nových foriem komunikácie detí k vyjadreniu ich vlastných pocitov. V priebehu zmyslovej stimulácie sa deti učia nielen vnímať, ale aj pomenovať to, čo práve pociťujú. 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých realizuje projekt Pomoc zdravotne hendikepovaným deťom v školských zariadeniach a pri rehabilitačných činnostiach od roku 2007. Cieľom tohto projektu je skvalitniť proces vyučovania zdravotne postihnutých detí, mládeže a žiakov s poruchami učenia.