Manželka prezidenta SR darovala detským pacientom lineárnu striekačkovú pumpu
Podporili sme v 2010

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová odovzdala dňa 24. septembra 2010 Klinike detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave lineárnu striekačkovú pumpu. Ako uviedla prezidentka Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých pani Silvia Gašparovičová, "pumpa umožní malým onkologickým pacientom lepšie dávkovanie a podanie lieku. Budeme sa snažiť ešte pomôcť aj ďalšími prístrojmi, pretože ako ma informovali, tak ich majú málo." 

Pre optimálne fungovanie by klinika potrebovala päť púmp - uviedla prednostka kliniky Emília Kaiserová. Zároveň poďakovala pani Silvii Gašparovičovej, že nezabúda na detských onkologických pacientov. "Som rada, že na nás myslíte, že ste nám darovali nielen krásnu, ale určite aj výkonnú a užitočnú pumpu. Keď ich nemáme, tak je to problém, keď ich máme, tak sa lepšie pracuje aj personálu, aj pacientom," dodala prednostka kliniky. 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých sa prostredníctvom projektu ´Pomoc zdravotníctvu - zabezpečenie chýbajúcich, život zachraňujúcich prístrojov´ snaží zakupovať chýbajúce životne dôležité prístroje. Projekt nadácia realizuje už od roku 2005. 
Manželka prezidenta SR si v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave okrem Kliniky detskej hematológie a onkológie prezrela aj zrekonštruované oddelenie urgentného príjmu a zmodernizované pracovisko Rádiologického oddelenia, ktoré disponuje novým digitalizovaným röntgenom a magnetickou rezonanciou.