Manželka prezidenta SR navštívila a slávnostne odovzdala do užívania štyri špeciálne polohovateľné postele pre I. internú kliniku SZU a UNB Dionýza Diešku v Bratislave
Podporili sme v 2011

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová navštívila dňa 8. decembra 2011 I. internú kliniku SZU a UNB Dionýza Diešku v Nemocnici akademika Ladislava Dérera v Bratislave. Prvá dáma počas návštevy slávnostne odovzdala do užívania štyri špeciálne polohovateľné postele, ktoré venovala Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Ako povedala pani Silvia Gašparovičová, "pevne verím, že tieto polohovateľné postele zlepšia komfort pacienta." 

Zástupca riaditeľa UNB pre Nemocnicu akad. L. Dérera pán Tomáš Heger pripomenul, že "sponzorské dary sú obrovským prínosom pre zdravotníctvo." 

Prednosta kliniky pán Štefan Hrušovský priblížil, na aký účel budú používať darované postele. "Tri polohovateľné postele budú slúžiť na ambulantné vyšetrovanie a na ambulantné diagnostické a liečebné výkony. Polohu pacienta možno v novej posteli s opierkami a podložkami počas podávania infúzie meniť od vodorovnej polohy poležiačky až po pohodlnú sediacu polohu s rozlične podvihnutými nohami. Je to potrebné najmä pri dlho trvajúcich infúziách." 

1. prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pán Peter Šimko, ktorá je spoluzriaďovateľom kliniky, uviedol, že "táto klinika je výukovou bázou SZU a je dôležité umožniť našim medikom - študentom a všetkým lekárom, ktorí sú v ďalšom vzdelávaní pre internú medicínu, aby videli tieto najnovšie možnosti techniky." 

V ambulanciách I. internej kliniky Dionýza Diešku sledujú pacientov s vnútornými chorobami rozliční špecialisti kliniky: internisti, hepatológ, gastroenterológ, nefrológ, endokrinológ, onkohematológ, klinický imunológ-alergiológ, reumatológ, či klinický farmakológ. 

Na dvoch jednotkách intenzívnej starostlivosti I. internej kliniky Dionýza Diešku sa monitorujú a liečia pacienti v ohrození života. Na jednej z nich - Jednotke intenzívnej hepatologickej a metabolickej starostlivosti - sa vďaka daru Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých už niekoľko rokov vykonáva eliminačná liečba na záchranu pacientov so zlyhanou pečeňou - tzv. pečeňová dialýza. Aj tu dnešný dar - špeciálna polohovateľná posteľ - uľahčí pacientom znášať komplikovanú procedúru pečeňovej dialýzy, ktorá trvá 8 až 10 hodín.