Manželka prezidenta SR otvorila oslavy Svetového dňa darcov krvi na Slovensku a venovala NTS SR notebooky
Podporili sme v 2011

Deň dobrej nálady, zábavy, humoru, ale predovšetkým vzdať hold ľuďom, ktorí sú darcami krvi. Aj o tom sú tohtoročné oslavy Svetového dňa darcov krvi, ktoré dňa 12. júna 2011 pripravila Národná transfúzna služba Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Slávnostne ich pred jedným z bratislavských nákupných centier otvorila manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová, minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, riaditeľka Národnej transfúznej služby SR Renáta Dundová a generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Silvia Kostelná. 

Ako uviedla riaditeľka NTS SR pani Renáta Dundová, "14. jún bol Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený za Svetový deň darcov krvi. Práve v tento deň si uctievame všetkých ľudí, ktorí darovali svoju najvzácnejšiu tekutinu, zachránili tým život a vôbec si nenárokujú na žiadnu odmenu. Nie je samozrejmosťou, že máme krv. Máme ju len preto, že medzi nami sú títo výnimoční ľudia, ktorí darujú krv." 

Manželka prezidenta SR uvítala, že Národná transfúzna služba SR vyvíja aktivity, ktoré oslovujú aj mladých darcov krvi. "V dnešný deň sme sa stretli, aby sme poďakovali všetkým darcom krvi. Nikto nevieme, kedy budeme krv potrebovať my, alebo naši blízki. Verím, že príde viac ľudí a prídu aj noví darcovia. Všetci vieme, že darcovstvo je veľmi potrebné," uviedla Silvia Gašparovičová. 
I tento rok Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých pomohla Národnej transfúznej službe Slovenskej republiky. Venovala jej 4 notebooky, ktoré môžu používať pri mobilných odberoch krvi. 

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi bude dňa 14. júna 2011 v priestoroch Kancelárie prezidenta SR na Štefánikovej ulici v Bratislave pripravená od 8.00 do 11.00 hod. mobilná odberná jednotka. Tohtoročný Svetový deň darcov krvi, ktorý bude 14. júna 2011, vyzdvihuje potrebu bezpečnej krvi a krvných prípravkov, kde dôležitú úlohu pri darovaní krvi zohráva princíp dobrovoľnosti a bezplatnosti. Prostredníctvom Svetového dňa darcov krvi sa zdôrazňuje urgentná potreba, aby sa ľudia na celom svete stali "záchrancami ľudských životov" tým, že sa stanú pravidelnými dobrovoľnými darcami krvi.