Manželka prezidenta SR otvorila Výtvarný salón 2010
Podporili sme v 2010

Manželka prezidenta SR dňa 10. 9. 2010 slávnostne otvorila v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR v Bratislave už 15-ty ročník Výtvarného salónu 2010. Nad podujatím prevzala záštitu prvá dáma Silvia Gašparovičová a minister kultúry a cestovného ruchu SR Daniel Krajcer. "Obdivujem prácu Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ktoré aj touto formou už dlhé roky motivuje zariadenia, kde sú títo ľudia. I dnes môžeme vidieť súťažné diela umeleckých prác ľudí, ktorým príroda na jednej strane niečo vzala, no na druhej strane ich obdarovala schopnosťou vidieť svet svojimi očami. Každý z nás má vysnívanú cestu okolo sveta. Ako si ju predstavujú deti a dospelí s mentálnym postihnutím môžeme sami vidieť na prezentácii výtvarných diel." Uviedla manželka prezidenta SR, ktorá autorom víťazných diel odovzdala diplomy. 

Porota to však pri výbere víťazných diel nemala jednoduché. Ocenenia boli udelené 28 jednotlivcom a 2 kolektívom v kategóriách - maľba, grafika, keramika, fotografia a stvárnenie témy Cesta okolo sveta. Ako uviedla porotkyňa pani Adriena Pekárová, "ocenením je už samotná účasť v súťaži. Hodnota výstavy je v tom, že má rôznorodé prejavy autorov." 

Pani Silvia Gašparovičová prostredníctvom Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých dlhodobo podporuje zariadenia, ktoré sa venujú ľuďom s mentálnym postihnutím. Aj pri tejto príležitosti nadácia venovala 500,- Eur Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. 

Výtvarný salón je súčasťou osláv 30. výročia založenia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Združenie je zároveň členom medzinárodných organizácií Inclusion International a Inclusion Europe, ktoré sa snažia o začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločenského života.