Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová darovala detským onkologickým pacientom lineárne striekačkové pumpy
Podporili sme v 2010

Manželka prezidenta SR dňa 17. 12. 2010 odovzdala Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave tri lineárne striekačkové pumpy. Tie budú slúžiť detským onkologickým pacientom na podávanie infúzii. Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnil aj minister zdravotníctva Ivan Uhliarik a riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, pán Daniel Žitňan, ktorý sa v úvode stretnutia poďakoval prvej dáme SR. "Ďakujem veľmi pekne pani Silvii Gašparovičovej, že opäť pomohla. Nie je to ľahké, ani pre nás, ani pre pacientov, ale snažíme sa pre nich vytvoriť čo najlepšie podmienky." 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých mohla opäť podať pomocnú ruku. A to aj vďaka partnerovi, Slovenské elektrárne, a. s., člen skupiny Enel. "Som veľmi rada, že sa nám podarilo získať finančnú podporu. Ďakujem partnerovi za to, že sme mohli zrealizovať nákup lineárnych striekačkových púmp, ktoré zvýšia komfort detským onkologickým pacientom. Nech je Vaša liečba vďaka tomuto lepšia a želám Vám krásne Vianoce." Uviedla pani Silvia Gašparovičová. 

Podľa ministra zdravotníctva pána Ivana Uhliarika ide o veľmi záslužný dar. "Ja som veľmi rád, že nadácia pani Gašparovičovej venovala na zmiernenie liečby týchto detí tri lineárne pumpy. Som veľmi rád, že v predvianočnom čase, takéto gestá robia nadácie a charitatívne organizácie. Každá takáto pomoc nie len v predvianočnom čase je veľmi vítaná." Uviedol minister zdravotníctva, ktorý prišiel medzi deti i s darčekmi, medzi ktorými nechýbalo ovocie a zdravé potraviny. "Je to naozaj naším trendom, aby sme deti, ktoré sú naším najväčším pokladom, učili aj ako sa zdravo stravovať a ako zdravo žiť." Dodal Ivan Uhliarik. 

Prvá dáma SR za účasti ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika a riaditeľa DFNsP v Bratislave Daniela Žitňana slávnostne otvorila obnovené oddelenie B pre malých onkologických pacientov. Oddelenie prešlo rekonštrukciou vrátane výmeny stropných podhľadov a osvetlenia, omietok stien, vymaľovania a výmenou podlahovej PVC krytiny. 

Podľa Daniela Žitňana si liečba nádorových ochorení vyžaduje náročné dlhodobé diagnostické a liečebné procedúry "a som veľmi rád, že od dnešného dňa už sa aj malé deti môžu liečiť v komfortnejšom prostredí." Uviedol riaditeľ nemocnice. Nové zrekonštruované priestory uvítala aj pani Silvia Gašparovičová. "Je to obdivuhodné, že dokázali v takom veľkom rozsahu zmeniť podmienky pre malých onkologických pacientov." Uviedla manželka prezidenta SR. Hlavným dôvodom obnovy bolo zvýšenie hygienického štandardu.