Manželka prezidenta SR podporila Svetový deň darcov krvi
Podporili sme v 2010

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi na Slovensku pripravila Národná transfúzna služba a Slovenský Červený kríž dňa 13. júna 2010 oslavy tohto dňa v bratislavskom Auparku. Tohtoročným mottom je "Nová krv pre svet", ktoré jasne vystihuje dôležitosť vzácnej tekutiny akou je krv. Na podujatí nechýbala ani manželka prezidenta SR, ktorá je čestnou prezidentskou Slovenského Červeného kríža. "Svetový deň darcov krvi je oslavou a vzdaním úcty tým, ktorí sa rozhodli darovať niečo zo seba - svoju krv, ktorá môže zachrániť iný život. Na Slovensku je darcovstvo krvi dlhoročná tradícia. Tento rok oslavujeme už 50. rokov bezpríspevkového darcovstva krvi," uviedla pani Silvia Gašparovičová na otvorení Svetového dňa darcov krvi na Slovensku. 

Manželka prezidenta SR uvítala, že do tohto dňa sa zapojilo veľa mladých ľudí. "Teší ma, že sú vyvíjané aktivity v prospech toho, aby bolo stále viac mladých darcov a prvodarcov." Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých i tento rok pomohla Národnej transfúznej službe na Slovensku. Darovala jej 12 chladničiek, ktoré budú slúžiť na uskladnenie jedla pre darcov krvi.