Manželka prezidenta SR prijala viceprezidentku Svetovej federácie mladých lídrov a podnikateľov (JCI)
Tlačové správy 2009

Možnosti vzdelávania či podpora mladých ľudí - aj to boli témy, o ktorých dňa 2. apríla 2009 diskutovala prvá dáma SR pani Silvia Gašparovičová s viceprezidentkou Svetovej federácie mladých lídrov a podnikateľov pre Európu. Pani Sayanaa Lkhagvasuren navštívila našu krajinu po prvý krát. Spolu s manželkou prezidenta diskutovali aj o možnostiach spolupráce medzi Slovenskou nadáciou pani Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých a Svetovou federáciou mladých lídrov a podnikateľov. 

Slovensko sa stalo členom Svetovej federácie mladých lídrov a podnikateľov pred 4 rokmi. Jej cieľom je podporovať mladých ľudí, aby začali podnikať a to už ako študenti vysokých škôl. Ako uviedla viceprezidentka JCI pre Európu, "vzdelávanie je veľmi dôležité. Kladieme dôraz aj na to, aby mladí ľudia na sebe pracovali. Po tom, ako sa z nich stanú úspešní podnikatelia, nesmú myslieť len na seba, ale je dôležité, aby sa zaujímali o komunitu a spoločnosť v ktorej žijú a tej odovzdávať svoje nadobudnuté skúsenosti." Pani Silvia Gašparovičová privítala možnosti, ktoré poskytuje táto organizácia nielen mladým: "Je pozoruhodné, že podporujete mladých ľudí, aby svoje nápady pretavili na skutočné podnikanie a nemysleli následne len na svoj prospech." Zároveň predstavila viceprezidentke dlhodobé projekty svojej nadácie, ktoré sa týkajú vzdelávania dlhodobo nezamestnaných, zdravotne postihnutých a obetí domáceho násilia.