Manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová ocenila projekt "Henkel Slovensko Slovensku"
Tlačové správy 2006

Prvá dáma SR bola dňa 28.11.2006 prítomná na otvorení výstavy, ktorú organizátori usporiadali v rámci 7. ročníka projektu "Henkel Slovensko Slovensku". Výstava mladého fotografa Martina Trenklera, prvého oficiálneho slovenského fotografa F1, je ďalším dôkazom, že charitatívny projekt firmy Henkel sa zameriava aj na podporu slovenskej kultúry a že okrem propagácie známych umelcov vyhľadáva aj nové talenty a umelcov, ktorí nemajú prostriedky a možnosti presadiť sa vlastnými silami. 

Pani Silvia Gašparovičová sa v príhovore poďakovala aj za podporu jej nadácii Vzdelanie a zdravie pre všetkých, ktorá sa usiluje práve s pomocou firiem akou je Henkel, bankových inštitúcií, ale aj jednotlivcov a ich charitatívnych projektov, pomáhať ľuďom, ktorí sú v núdzi. "Ďakujem firme Henkel Slovensko za systematickosť práce v tejto oblasti, za všetko, čo urobila a robí pre charitu a slovenské umenie", zakončila prvá dáma svoj príhovor, adresovaný najmä vedeniu firmy, ale aj diplomatom, umelcom a všetkým prítomným na vernisáži výstavy.