Manželka prezidenta SR slávnostne otvorila novozrekonštruované priestory špeciálnej školy
Podporili sme v 2008

Dňa 30. januára 2008 pani Silvia Gašparovičová navštívila Základnú školu internátnu pre sluchovo postihnutých na Hrdličkovej ulici v Bratislave. 

Pani Gašparovičová spolu s pani Veronikou Redechovou, prednostkou Krajského školského úradu v Bratislave, najprv slávnostne prestrihla pásku na učebni logopédie špeciálnej základnej školy. Zriadenie tejto učebne priamo nadväzuje na vydanie prvej učebnice Logopédie pre sluchovo postihnuté deti, ktorú napísali pedagógovia danej školy. Jej krstnými mamami boli práve pani Silvia Gašparovičová a pani Veronika Redechová. 

Prestrihnutím pásky sa zároveň slávnostne uvedli do prevádzky sociálne zariadenia školy na prízemí a I. poschodí, na rekonštrukciu ktorých pani Silvia Gašparovičová prostredníctvom Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých prispela. Celkový sponzorský príspevok nadácie bol vo výške 203 900,- Sk. 

Pani Silvia Gašparovičová si prezrela aj jednotlivé triedy, pozdravila žiakov a povzbudila pedagógov v ich veľmi náročnej, avšak potrebnej práci.