Manželka prezidenta SR slávnostne otvorila zrekonštruované priestory
Tlačové správy 2010

Prestrihnutím pásky dňa 28. septembra 2010 slávnostne otvorila manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová a mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Tureckej republiky v SR pani Fatma Kopuz zrekonštruované priestory Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici v Bratislave. Rekonštrukcia priestorov sa uskutočnila prostredníctvom projektu "Počujúce oči, hovoriace ruky." Ako uviedla v úvode stretnutia riaditeľka školy pani Eva Kršková, škola je v týchto priestoroch už 60 rokov. "To, že sa zmenil pohľad na sluchovo postihnutých, nás viedlo k tomu, aby sme pripravili projekt "Počujúce oči, hovoriace ruky." Zámerom tohto projektu bolo vytvoriť z úzkej tmavej chodb,y nevhodnej na komunikáciu pre našich žiakov, väčší presvetlený priestor a novú jazykovú učebňu. Tento zámer sa nám aj podaril, čo nás veľmi teší." 

Pomoc tureckej strany privítala aj manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová, ktorá tejto škole pomohla už niekoľkokrát prostredníctvom Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Naposledy nadácia zakúpila interaktívnu tabuľu, vďaka ktorej sa môžu študenti modernejšie vzdelávať. "V škole sú vždy potrebné nejaké zmeny a táto veľmi prospela. Som rada, že túto finančnú čiastku, ktorú Vám darovala pani Hayrünnisa Gül, ste takto užitočne využili. Každá pomoc je vzácna. Je to veľká radosť, keď vidím, ako vedia tieto deti prejaviť radosť, ako sa snažia vzdelávať. Vždy ma poteší, keď som medzi Vami a hlavne, keď Vám môžem pomôcť," uviedla manželka prezidenta SR. 

Okrem študentov budú môcť sledovať digitálnu prezentáciu školy, informácie na nástenkách a vystavené práce žiakov aj návštevníci školy. Pani Silvia Gašparovičová si prezrela aj zrekonštruovanú jazykovú učebňu. Počas návštevy SOŠ sa hosťom predstavilo aj školské divadlo DIKO s predstavením "Príbeh z Koceľovej".