Mimoriadna konferencia Slovenskej golfovej asociácie
Tlačové správy 2007

Pani Silvia Gašparovičová sa dňa 7. septembra 2007 zúčastnila na mimoriadnej konferencii Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) vo Veľkej Lomnici, ktorej súčasťou bolo prijatie Juniorskej golfovej asociácie (AJGOS) za člena. Okrem AJGOS boli za člena SKGA prijaté Žilinsko-Rajecký golfový klub a Asociácia golfistiek Slovenska. 

Okrem tejto konferencie sa za účasti prezidentského páru uskutočnilo slávnostné otvorenie tretieho deväťjamkového ihriska a pokropenie základu energocentra spolu s aquacentrom, ktoré majú v areáli Black Stork pribudnúť v nasledujúcich troch rokoch. Nové ihrisko sa ihneď využilo na turnaj V4 Golf Cup 2007, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Ivana Gašparoviča. Druhý ročník tohto podujatia sa uskutoční budúci rok v Českej republike pod záštitou prezidenta Českej republiky, pána Václava Klausa.