Mladý inovatívny podnikateľ/podnikateľka
Tlačové správy 2010