MUDr. Juraj Frajt
Člen Správnej rady

MUDr. Juraj Frajt

Narodil sa 20. septembra 1968 v Banskej Bystrici. 

Vzdelanie

1993 Lekárska fakulta UK

Pracovné pôsobenie

- 2001- privátna sféra v spoločnostiach Medirex s. r. o. a Nemocničná a. s., ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
- chirurgické oddelenie OÚNZ Bratislava- vidiek a následne na klinike plastickej chirurgie v NsP Ružinov