Nadácia opäť pomohla hendikepovaným deťom
Podporili sme v 2010

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých mohla vďaka finančnému príspevku od partnera JCI-Slovakia opäť pomôcť hendikepovaným deťom na Slovensku. 

Spojenej škole internátnej, Hrdličkova 17, Bratislava, ktorú navštevujú sluchovo a viacnásobne postihnutí žiaci, pomáha nadácia dlhodobo. Tentoraz nadácia venovala pre najmenšie deti a žiakov tejto školy didaktické pomôcky v hodnote 684,07 EUR. 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých ďakuje za všetky deti a žiakov, ktorí navštevujú uvedenú špeciálnu základnú školu, neziskovej organizácii JCI-Slovakia za spoluprácu a podporu. Týmito vecnými darmi tak organizácia pomohla žiakom pri ich vzdelávaní a rehabilitačných procesoch.