Nadácia pomohla občianskemu združeniu PRO LP
Podporili sme v 2010

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých darovala občianskemu združeniu PRO LP Asociácia liečebných pedagógov kopírovací stroj. Týmto darom sa nadácia pričinila o zlepšenie technického vybavenia tohto občianskeho združenia. Ako povedala jeho predsedkyňa pani Marta Horňáková, "tento dar pomôže skvalitňovať služby ľuďom so zdravotným znevýhodnením a postihnutím. Veľmi nám pomôže v našom úsilí pomáhať našim kolegom v praxi sprostredkovaním aktuálnych, odborných informácií a taktiež bude podporou profesijného života." 

PRO LP Asociácia liečebných pedagógov združuje odborníkov, ktorých poslaním je odborne pomáhať človeku v ťažkej životnej situácii. Liečební pedagógovia ponukou liečebnopedagogických terapií prinášajú svojim klientom lepšiu kvalitu života a podporujú vytváranie inkluzívnej kultúry v spoločnosti.