Nadácia Silvie Gašparovičovej dnes v Kežmarku realizovala pilotný projekt vzdelanie a zdravie pre všetkých
Napísali o nás 2004

Rozhlasová stanica Východ, 25.10.2004 

Jozef SLIVENSKÝ, moderátor: 
"Manželka prezidenta Slovenskej republiky dnes v Kežmarku otvorila prvú akadémiu vzdelávania. Ide o pilotný projekt Nadácie Silvie GAŠPAROVIČOVEJ Vzdelanie a zdravie pre všetkých. O podrobnostiach sa s prvou dámou a s kežmarským primátorom Igorom ŠAJGLAROM pozhováral náš spolupracovník Ivan KVAČKAJ." 
Ivan KVAČKAJ: 
"Pani GAŠPAROVIČOVÁ, čo je cieľom tohto Vášho projektu?" 
S. GAŠPAROVIČOVÁ: 
"Projekt, ktorý sme otvorili, je prvým projektom. Ide o vzdelanie, ktoré chceme poskytnúť problémovej skupine zdravotne a sociálne znevýhodneným občanom. Rozhodli sme sa školiť prvých dvadsať uchádzačov, mal by to byť polročný kurz a počas tohto kurzu im chceme poskytnúť základy, aby sa mohli zamestnať buď u nejakého zamestnávateľa, alebo v samozamestnaní, čiže ide o prácu z domu. Poskytneme im také základy, ktoré potrebujú. Je to komunikácia s verejnosťou, styk s úradnými inštitúciami, aby si vedeli prípadne svoju firmu založiť, základy ekonomiky, trochu účtovníctva a po tomto školení by sme mali predstavu, že by sme konkrétne s určitými zamestnávateľmi rokovali, aby sa niekde uplatnili." 
I. KVAČKAJ: 
"Dnes sa teda kurz začal pre dvadsať prvých adeptov, z tohto sú dvaja muži. Pani GAŠPAROVIČOVÁ prečo práve Kežmarok?" 
S. GAŠPAROVIČOVÁ: 
"Je tu veľmi vysoká miera nezamestnanosti a vzdelanie je ťažko dostupné hlavne týmto skupinám občanov, z ktorých sme si vybrali." 
I. KVAČKAJ: 
"Pán primátor, čo práve pre Vás vlastne znamená otvorenie tohto projektu u Vás, vo Vašom meste?" 
I. ŠAJGLÁR: 
"V našom meste ako aj v celom regióne máme niekoľko stoviek ľudí zdravotne postihnutých. Vieme, že títo ľudia majú enormné problémy zaradiť sa do normálneho života, čiže sú postihnutí niekoľkonásobne. Otvorením tejto ľudovej akadémie vidím šancu pre týchto ľudí. Ja sám som si dal záväzok, že po skončení tohto polročného kurzu budem sa snažiť týchto ľudí, tiež z hľadiska titulu mojej funkcie postarať sa o to, aby toto zamestnanie získali ľahšie."