Nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých darovala počítače
Podporili sme v 2009

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová slávnostne odovzdala dňa 11. decembra 2009 v Prezidentskom paláci v Bratislave 12 ks počítačov 3 organizáciám. Aj vďaka partnerovi - spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. - mohla nadácia tak ako počas celého roka, tak i v tento predvianočný čas pomôcť tým, ktorí to veľmi potrebujú. Ako povedala pani Gašparovičová, "v nadácii sa snažíme pomáhať nielen zdravotne a sociálne znevýhodneným občanom, ale aj inštitúciám poskytujúcim potrebné sociálne či zdravotnícke služby pre občanov." Darované počítače budú môcť využívať v Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici, v Poliklinike Mýtna v Bratislave a v Občianskom združení Spojme srdcia pre Zdravie vo Svidníku. "Pevne verím, že aj my - Slovenské elektrárne, okrem tej klasickej energie, ktorú vyrábame, pomáhame pozitívnou energiou," dodala pani Livia Nogová zo Slovenských elektrární. 

Predstavitelia jednotlivých organizácií srdečne poďakovali za tento dar. Počítače budú hneď naplno využité či už v rámci prevádzky jednotlivých ambulancií alebo na školenia znevýhodnených občanov.